Voorlopige examenresultaten beschikbaar

17 Vensters Icon_App Management Venster.png

Eerder meldden we dat de voorlopige examenresultaten later beschikbaar zijn dan u van ons gewend bent. Vanaf vandaag zijn deze gegevens eindelijk zichtbaar in het ManagementVenster.

De voorlopige examenresultaten ziet u in het ManagementVenster bij de school- en bestuursrapportages Examenresultaten, Examenresultaten (interactief), Examenresultaten vergelijking en het schoolrapport Rekentoets.

Welke gegevens zijn (nog) niet zichtbaar?

  1. Voor het vmbo-(g)t zijn de profielen bij DUO met nieuwe codes geregistreerd, daardoor is sprake van een trendbreuk. De trendgegevens kunnen hierdoor ontbreken.

  2. De nieuwe profielen van vmbo-basis en vmbo-kader worden nog niet getoond. We hopen deze binnenkort beschikbaar te stellen. Vooralsnog ziet u hier dus alleen de slaagpercentages op leerwegniveau.

  3. Bij sommige scholen kunnen de percentielscores ontbreken, omdat op de peildatum 2 september voor minder dan 90% van de leerlingen in de examenklas resultaten stonden geregistreerd.

Let op: Dit zijn de voorlopige examenresultaten van tijdvak 1 en 2, ze kunnen dus afwijken van de definitieve examenresultaten. De definitieve gegevens zijn rond december beschikbaar in het ManagementVenster en in Mijn Scholen op de kaart. Alle scholen beschikken dan over de percentielscores.