Bestuursrapport Financiën

17 Vensters Icon_App Management Venster.png

Het bestuursrapport Financiën in het ManagementVenster is geactualiseerd met de gegevens van 2018. In dit rapport vindt u onder andere informatie over rentabiliteit, weerstandsvermogen, solvabiliteit en personele lasten van uw bestuur.

Het rapport toont de financiële gegevens van uw bestuur met een trend van vijf jaar. Daarnaast worden uw cijfers vergeleken met vier verschillende benchmarkgroepen, waaronder bestuursgrootte en regio.